5G, Asioiden Internet, Älykäs Pöly ja Sosiaalinen Luottoluokitus: Keinoälyinen hirmuhallintojärjestelmä käynnistyy 2018

Ihmisyys ja yksilöllisyys on OUT. Keinotekoisuus ja yhdenmukaisuus on IN.

Yhdysvaltalaiset ylikansalliset tietoliikennejätit Verizon (USA:n suurin langattoman tietoliikenteen tarjoaja) ja AT&T ovat testanneet 5G -teknologiaa jo yhdessätoista USA:n kaupungissa. Suomessa Sonera ja Nokia ovat ilmoittaneet tuovansa kaupallisen 5G –verkon Helsinkiin jo ensi vuonna. Tämän toteutuessa Suomi tulee olemaan 5G –teknologiassa yksi maailman edellä kävijöistä.

5G on langattoman viestintä- ja tietoliikenneteknologian viimeisin versio, jolla tietoliikenneyhtiöt pyrkivät korvaamaan nykyiset langattomat 3G ja 4G –yhteydet.

5G käyttää 28, 37 ja 39 GHz:n taajuuksia jotka tunnetaan myös millimetriaaltospektrinä (mmW). Tämä tulisi sallimaan nykyistä merkittävästi suuremmat ja nopeammat tiedonsiirrot. Tämä on tarpeen siksi, koska 5G on suunniteltu mahdollistamaan mm. virtuaalitodellisuuden, yhteiskunnan kokonaisvaltaisen automatisoinnin ja nk. Asioiden Internetin (IoT) teknologiainfrastruktuurin toiminnan. Kyse on kirjaimellisesti globaalista vallankumouksesta, jossa teollinen aikakausi jää vain muistoksi historian sivuille. Harva on vain havainnut, että tämä vallankumous on jo tapahtumassa parhaillaan. Vielä harvempi on tietoinen, mistä tässä vallankumouksessa ja sen mahdollistamassa teknologiassa on todellisuudessa kyse.

5G -teknologian turvallisuus ja moraalisuus ovat toissijaisia

Pian totta: Keinoälyn hallinnoima täysautomatisoitunut totalitarsimi.

Tällä hyvin huolestuttavalla videolla FCC:n (US`s Federal Communications Comission) johtaja Tom Wheeler kiteyttää kuinka 5G tulee toteutumaan. Kuten nykyfasismissa tutuksi on tullut, Wheeler on myös entinen teollisuuslobbari joka kiertää liike-elämän/elinkeinosektorin ja huippuvaltiovirkojen välistä pyöräovea ympäri. Avainasemassa olevan valtion viraston virkamiehenä hän tällä hetkellä edistää ja tukee vimmatusti aiemmin edustamansa teollisuushaaran (tietoliikenneyhtiöt) uutta kaiken mullistavaa teknologiaa. Teknologiaa, jolla tutkitusti on jo tähän asti ollut haitallisia vaikutuksia ihmisten ja kaiken elävän hyvinvointiin. Odotetusti turvallisuus- ja terveysriskit eivät kuitenkaan kiinnosta suorastaan uskonnollisen harrasta ja kiivasta Wheeleriä, eikä Liittovaltion tietoliikennekomissiota (kuten ei varmasti myöskään Euroopan Unionia tai Suomen hallitusta).

Tässä Tom Wheelerin pointit kiteytetysti:

  • 5G tulee läpäisemään materiaaliset objektit paremmin. Toisin sanoen, 5G –säteilyä vastaan suojautuminen tulee entistä vaikeammaksi.
  • 5G tulee olemaan infrastruktuuritehokas. Suunnitelmana on pystyttää nykyistä merkittävästi enemmän säteileviä mastoja jokaiseen maailman kolkkaan. Tämä tulee antamaan aivan uuden merkityksen termille ”elektromagneettinen keitos.”
  • 5G tulee tuottamaan kymmeniä miljardeja (dollareita) omistajilleen ”odotusten vastaisten ja tahattomien” seuraamuksien avulla (mitä se sitten tarkoittaakaan).
  • 5G jatkaa eteenpäin huolimatta siitä että FCC:llä ei ole vieläkään käytössään virallisia standardeja.
  • 5G tulee tarvitsemaan taajuuksien jakamista asevoimien kanssa.
  • 5G on teknologinen perusta Asioiden internetin (IoT) toiminnalle. Wheelerin mukaan ”sadat miljoonat mikrosirut” tulevat olemaan jokaisessa asiassa (ja esineessä ja ihmisessä).
  • 5G tulee kattamaan kaikki paikat maailmassa, joten kaupungeissa ja erämailla tulee olemaan sama säteilysaturaatio.

(Image: Joe Ravi/CC-BY-SA 3.0)Älykäs Pöly ja Asioiden Internet (Internet of things –IoT)

Vale-valtamediassa päähuomio on jälleen kohdistettu lähinnä 5G:n tiedonsiirron helppouteen ja nopeuteen, ja siihen kuinka Asioiden Internet tulee tekemään käyttölaitteista yhä paremmin palvelevia arkea helpottavia työkaluja. Ja tältä muutos tulee aluksi vaikuttamaankin. Tosi asiassa kaikki tulee tapahtumaan ihmisten yksityisyyden, turvallisuuden, vapauden, oikeuksien ja terveyden kustannuksella. (WiFi:n, RF:n, mikroaallon ja muiden EM -taajuuksien tunnetuista haitallisista terveysvaikutuksista on ollut jo vuosia tutkittua näyttöä).

Kyse ei ole pelkästä viattomasta langattoman kommunikoinnin päivityksestä, vaan jättimäisestä askeleesta kohti totaalia ja globaalia teknologista ihmisten hallintaverkkoa, jonka tavoitteena on peittää koko maapallo elektromagneettisen huovan alle. Edes maailman syrjäisimmät kolkat eivät olisi Verkon ulkopuolella vaan vaikutukset koskettaisivat kirjaimellisesti jokaista elävää olentoa planeetallamme. Mutta asia on tätäkin paljon moniulotteisempi.

Alkavassa älyvallankumouksessa vaikuttavat kaksi oleellista tekijää: 5G ja nk. Älykäs Pöly (tai: ”Älypöly”). No entä sitten Asioiden Internet (IoT)? Eikö se ole tässä kokonaisuudessa kolmas elementti? Itse asiassa Asioiden Internet tulee lopullisessa tavoitteessaan toimimaan juuri Älykkään Pölyn ja 5G -teknologian avulla.

Asioiden internetin agenda on liittää joka ikinen yksittäinen materiaalinen asia maailmassa –ihmiset mukaan lukien- valtavaan planetaariseen tietoverkkoon, jossa jokaisesta esineestä, välineestä, asiasta ja ihmisestä tulee Verkon nk. ”solmukohta” tai ”liitospiste.”

Nämä solmukohdat (nodes) ovat yhteydessä globaaliin verkkoon mikrosirujen (ja mikroprosessorien) avulla, jotka voivat olla jopa niin pienikokoisia (nano-kokoisia), että ovat esimerkiksi sekoitettavissa maaliin (tai juomaveteen), sulautettavissa osaksi lähes mitä tahansa materiaa tai vaikka hengitettävissä kehon sisään. Tälläistä nanoteknologiaa kutsutaan termillä ”älypöly.

Potentiaalisti vaarallista teknologiaa ilman standareja tai turvamekanismeja

Nano-kokoinen Älykäs Pöly olisi reaaliaikaisessa yhteydessä Verkkoon kyeten mm. tutkimaan/mittaamaan ympäristöään, lähettämään ympäristöstään tietoa ulospäin, ottamaan vastaan tietoa (ohjeita) ulkoapäin ja toimimaan ohjeiden (ohjelmoinnin) mukaisesti.

Nanoteknologia tulee yhdistämään ihmisen biologisen kehon ja teknologian. Näin ihmisistä itsestään tulee osa Asioiden Internettiä.

Älykäs Pöly voi toimia myös biologisen elimistön/orgaanisen ympäristön ja teknologian välisenä interfacena eli rajapintana.

Vaiettu huolestuttava tosiasia on, että tarvittaessa Älykäs Pöly voisi toimia myös salakavalana täsmäaseena ei-toivottuja ”solmukohtia” vastaan.

Sodankäynnin tarkoituksessa tämä teknologiakokonaisuus voisi potentiaalisesti toimia jopa WOMD:na, eli joukkotuhoaseena. Tästä aiheesta lisää artikkelissa jäljempänä.

Jos joku epäilee edelleen tätä kaikkea puhtaaksi tieteisfantasiaksi, on hän valitettavasti jäänyt kehityksen ulkopuolelle. Artikkeli How Smart Dust Could Spy On Your Brain vuodelta 2013 kertoo mm. kuinka Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa on jo vuosia kehitetty aivoissa toimivaa älykästä ”neuropölyä,” joka saa käyttöenergiansa ja kommunikoi ultraäänen avulla. Artikkelissa on oleellista huomioida, että mikäli tämä neuropöly käyttäisi langattomassa tiedonsiirrossa ultraäänen sijaan sähkömagneettisia taajuuksia, olisi tämä kohtalokasta elimistölle.

Monet asiantuntijat ovat jo vuosia sanoneet, että olemme nähneet ja kokeneet vasta yhden prosentin siitä, mihin internet, älyteknologia ja digitalisoituminen ylipäätään tulee todellisuudessa menemään. Itse asiassa suunnitteilla on ollut jo kauan ”saastuttaa” koko maailma globaaliin verkkoon yhteydessä olevalla Älypölyllä. Näin maailmassa ei olisi paikkaa, eikä asiaa, joka ei olisi luokiteltavissa, seurattavissa, mitattavissa, kopioitavissa, hallittavissa, ohjattavissa ja jopa ”neutralisoitavissa.” Orgaaninen todellisuus olisi näin ollen kirjaimellisesti integroitunut universaalisti digitaaliseen matriisiin ja osaksi virtuaalitodellisuutta.

Star Trekin Borgit ovat heidän kehoissaan toimivien ”nanobottien” myötä yhteydessä kollektiiviseen tietoisuusmatriisiin. Yksilöitä ei ole.

Villeimmät teoriat epäilevät jopa, että Älypölyä olisi jo levitetty mm. lentokoneista (”Chemtrails”/”Geoengineering”) ja että sitä olisi mukana rokotteissa, lääkkeissä ja elintarvikkeissa. Ilmaan levitettynä Älypöly tekisi jopa itse ilmasta reaaliaikaisesti tietoa ja energiaa johtavan elementin, kuten artikkeli Connected Air: Smart Dust Is The Future Of The Quantified World vuodelta 2013 kertoo.

Sotateollisuudelle ja asevoimille nämä kaikki eivät kuitenkaan ole vain teorioita, vaan teknologia on ollut käytössä jo pitkään. Älypölyllä ilmeisesti häiritään mm. vieraan valtion tutkia ja harjoitetaan tiedustelua ym. 5G:n ja Asioiden Internetin myötä Älypöly -teknologia tulee viimein vaivihkaa osaksi valtavirtaa.

Totaalinen teknologinen kontrolliverkko

Kuten ”uuden maailmanjärjestyksen” rakenteilla olevan poliisiplaneetan mekanismeissa yleensäkin, myös 5G ja IoT on ymmärrettävissä eri tasoilla. Luonnollisesti ylikansalliset korporaatiot kiirehtivät uusien hankkeiden kanssa tehdäkseen valtavia rahallisia voittoja turvattomien teknologioiden ja testaamattomien tuotteiden avulla. Tämä on hyvin tuttu teema läpi ihmiskunnan teollisen historian (esim. tupakka, lääkkeet, rokotteet, mikroaaltouuni, GMO jne.).

Keinoäly HAL 9000 kääntyi ihmisiä vastaan Arthur C. Clarken klassikossa: Avaruusseikkailu 2001.
Keinoäly HAL 9000 kääntyi ihmisiä vastaan Arthur C. Clarken klassikossa: Avaruusseikkailu 2001.

Mutta tämä on vain pintaraapaisu todellisuudesta. Syvemmällä tasolla tarkoitus on rakentaa ihmisiä ja kaikkea elävää (ja ei-elävää) totaalisesti ja reaaliaikaisesti hallitseva järjestelmä. Tämä systeemi ei tule ainoastaan tietämään mitä sinä ajattelet ja tunnet, vaan sillä tulee olemaan myös kyky ajatustesi, tuntemuksiesi/tunteidesi muuttamiseen, jolla puolestaan tullaan ohjaamaan toimintaasi. Kyse on toisin sanoen täydellisestä teknologisesta orjuudesta.

Ihmisen ihohuokoset ja hikikanavat toimivat antennina joihin voidaan vaikuttaa

Jos kaikki edellä mainittu tuntuu edelleen epäuskottavalta, niin kannattaa tarkastella viimeisimpiä todisteita. Tiesitkö että meidän ihomme (joka on kehomme suurin elin) suoraan vastaanottaa 5G –taajuuksia? Tiesitkö että ihohuokostemme alla toimivat hikikanavat toimivat antennin lailla ja että hikikanavamme kykenevät vastaanottamaan signaaleja? Olemme sähköisiä ja energeettisiä olentoja. Värähtelemme ja tuotamme taajuuksia. Ihmisiin energisesti vaikuttaminen on fyysistä vaikuttamista.

Hiljattain loputkin epäuskoiset ummikot ovat saaneet viimein tietää missä mittakaavassa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA vakoilee meitä jokaista (Wikileaks/Vault 7), mutta kaikki tämä on todellisuudessa kuitenkin vanhentunutta tietoa ja vain jäävuoren huippu jolla huomiotamme viedään toisaalle siitä, mitä oikeasti on parhaillaan tapahtumassa.

Tässä sitaatteja yllä olevan videon Israelilais-tiedemies tohtori Ben-Ishailta (liittyen 5G –teknologiaan):

– (5G –taajuudet) iskevät (meihin) aallonpituuksilla, jotka vuorovaikuttavat ihomme geometrisen rakenteen kanssa (…) onko tällä terveysvaikutuksia?

– (2008) löysimme, että hikikanavat toimivat kuin kierreantennit (…) hikikanava oli kiinteä osa elektromagneettisen 75-100 GHz energian sulautumisen mekanismia, ja että jos muutit hikikanavan luonnetta toimivammaksi, kykenimme tietyssä pisteessä muuttamaan sulautumista. Ja jos se on mahdollista, on mahdollista myöskin jäljittää (etänä) kuinka stressaantunut henkilö on.

– Gal Shafirstein tuli samaan päätelmään (…) hän tarkisti SAR –tasot myös (Specific absorption rate). Tämän hän teki siksi, koska USA:n armeija oli antanut hänelle toimeksi selvittää miksi heidän 94 Ghz:n väkijoukkojen hajoittaja-ase sai ihmiset juoksemaan hädissään karkuun säteen osuessa heihin (…) Jos säde epäonnisesti osuu sinuun, sinusta tuntuu kuin koko kehosi olisi tulessa (…) Hän löysi, että verrattuna ympäröivään kudokseen SAR –taso nousi erittäin korkeaksi hikikanavassa (…) joten on jo olemassa todisteet, että sillä olisi vaikutusta meihin.

– Tärkeänä seikkana (…) on että nämä rakenteet (papillat) ovat myös samalla perusulotteisella tasolla radioaaltojen kanssa aina 60 GHz:stä 100:n Ghz:iin (5G). Mikroaallot vaikuttavat veteen eritavalla kuin kiinteään aineeseen.

Yhteys-signaalin taajuus toimii myös aseena

Nanoteknologiaa. 1 nanometri (nm) on millimetrin miljoonasosa.
Nanoteknologiaa. 1 nanometri (nm) on millimetrin miljoonasosa.

On oleellista ymmärtää (kuten Washinton´s blog-artikkeli huomauttaa), että juuri samat taajuudet jotka muodostavat perustan verkostolle joka tulee sitomaan yhteen yli 50 miljardia laitetta osaksi Asioiden Internettiä (IoT) ovat aivan samoja taajuuksia joita fyysistä kipua aiheuttavat väkijoukkojen hajoittaja-aseet käyttävät.

Toivottavasti ymmärsit tuon äskeisen? 5G tulee siis käyttämään samoja taajuuksia, joita väkijoukkojen hajoittamiseen käytettävät fyysistä tuskaa aiheuttavat modernit säteilyaseet käyttävät.

Tohtori Ben-Ishai päättää puheensa toteamalla, että terveysvaikutuksista huolimatta kahden vuoden sisällä (Helsingissä jo 2018) tulemme kaikki kylpemään 5G –säteilyssä joka tulee vaikuttamaan iho- ja hikikanaviimme. Hän korostaa, että mahdollisia terveysriskejä arvioidessa nykystandardit eivät ota huomioon ”SkinRad –efektiä” (ihosäteily). Tämä on vastaava nykytilanteen kanssa kuinka langaton teollisuus roikkuu edelleenkin iät ja ajat vanhentuneessa SAR –käsityksessään, jossa se mittaa (ja noteeraa) vain langattoman teknologian lämpösäteilyä, huomioimatta lainkaan haitallisempia lämmöttömän (non-thermal) säteilyn vaikutuksia.

The Enviromental Health Trust on todennut 5G:stä seuraavaa:

”Ali-terahertzin (millimetriaalto) käyttö tietoliikenteessä (kännykät,Wi-Fi, verkkoantennit) voi aiheuttaa kipuaistien kautta fyysistä tuskaa ihmisille”, sanoi tohtori Yael Stein, MD, joka kirjoitti FCC:lle kirjeen 5G spektrumin rajoista.

George Orwellin dystopia: 1984
George Orwellin dystopia: 1984

Meidän luontainen värähtelymme on hyvin lähellä maan värähtelytasoa (Schumann Resonance), joka on 7.83 Hz. Siihen verrattuna 5G –teknologian kohdalla emme puhu vain sata-, tai tuhat-, tai miljoonakertaisesta värähtelytaajuudesta, vaan miljardeja kertoja suuremmasta taajuudesta. Itse asiassa 28 miljardikertaisesta! (28 Ghz = 28,000,000,000 kierrosta sekunnissa). Suomessa tutkitaan parhaillaan jopa terahertzi-alueen langatonta tiedonsiirtoa (THz = biljoonia hertzejä) ja käytössä on jo tällä taajuudella toimivia sähkölaitteita.

Kenenkään ei pitäisi sokeasti luottaa uskotteluihin, että moinen olisi täysin luonnollista ja turvallista elämälle. Kenenkään ei pitäisi sokeasti luottaa uskotteluihin, ettei moisen mahdollisia terveysriskejä tarvitsisi edes tutkia. Eikä kenenkään pitäisi uskoa alan tutkimuksia, joiden rahoittajana on itse tietoliikenneteollisuus.

5G + IoT = globaali keinoälyn singulariteetti

Tietoteknologian asiantuntija Bruce Schneider kuvailee Asioiden Internetin näin:

– Yleisesti puhuttaessa, Asioiden Internet koostuu kolmesta osasta. On sensoreita, jotka keräävät meistä ja ympäristöstämme dataa: on älylämpömittareita, katu- ja valtatiesensoreita ja nämä kaikkialla mukana kulkevat älypuhelimet liiketunnistimineen ja GPS -paikkatietoineen. Sitten on ”älykkäät”, jotka päättelevät mitä kaikkea tuo tieto tarkoittaa ja miten toimia tiedon suhteen. Tämä pitää sisällään kaikki eri laitteiden tietokoneprosessorit, pilvipalvelut ja tämän kaiken tiedon tallettava muisti. Ja lopuksi, on sitten käyttölaitteet jotka vaikuttavat ympäristöömme. Älytermostaatin pointti ei ole mitata vain lämpötilaa, vaan hallita mm. uunia ja ilmastointia. Kuskittomat itsestään ajavat autot keräävät dataa tiestä, matkustajista ja ympäristöstä ohjatakseen ajoneuvoa turvallisesti määrättyyn kohteeseen.

– Voit ajatella tunnistimia internetin silmiksi ja korviksi. Voit ajatella käyttölaitteita internetin käsiksi ja jaloiksi. Ja voit ajatella kaikkea kamaa siinä välissä internetin aivoina. Olemme rakentamassa internettiä, joka aistii, ajattelee ja toimii. Tämä on robotin (tai keinoälyn) klassinen määritelmä. Olemme rakentamassa maailman kokoista robottia, emmekä edes ymmärrä sitä.

– Tämä maailman kokoinen robotti on itse asiassa paljon enemmän kuin Asioiden Internet (IoT). Se on yhdistelmä liikkuvaa laskentaa, pilvilaskentaa, aina-päällä-laskentaa, valtavia henkilökohtaisen tiedon tietokantoja, Asioiden Internet (…) autonominen (itsenäinen) keinoäly (…). Se tulee kasvamaan yhä voimakkaammaksi ja kykeneväisemmäksi kaikkien rakentamiemme yhteyksien kautta. Näin siitä tulee myös paljon vaarallisempi.

Kun keinoäly kehittyy, ihmiset taantuvat. Ja keinoälyn kasvupotentiaali on rajaton.

Tietotekniikan asiantuntijana Schneiderin ajatus vaarallisuudesta tuntuu hieman rajoittuvan ohjelmistojen puutteisiin ja hakkerointihaavoittuvuuteen (joka kieltämättä on erittäin vakava uhka ja josta tällä hetkellä ollaan yhtä vähän huolissaan kuin hiljattain varmentuneista CIA:n ja NSA:n harjoittamasta ihmisten vakoilusta ja luokittelusta kerättyyn dataan perustuen). Mutta asian vakavuus on tätä paljon syvempi.

IoT tulee väistämättä olemaan teknologinen kontrolliverkko, keinoälyinen singulariteetti, johon jokainen yksittäinen materiaalinen (tai ei-materiaalinen) asia, elävä tai ei-elävä, on kytkettynä kaiken aikaa. Ja näin ollen kaiken luonnonmukaisuutensa, itsenäisyytensä ja vapaan tahdon menettäneenä. IoT on keinotekoinen ja synteettinen versio jo olemassa olevasta luonnon verkostosta ympärillämme, jonka IoT tulee korvaamaan. Luontoa ja orgaanista todellisuutta ei voi hallita, mutta keinotekoista voi. Tosin suuri kysymys kuuluu: voiko loppuen lopuksi sitäkään? 5G:stä, IoT:sta ja Älypölystä kertoi mm. The Freedom Articles.

Teknokratian nousu – Globaalin muutoksen Trojan hevonen

Kaupallinen 5G -verkko aloittaa Helsingissä 2018. On mahdollista, että valtaosalla ihmisistä Nokian ja Soneran palveluksessa ei ole todellista ymmärrystä, mistä teknologiassa on kyse, mikä on sen lopullinen päämäärä ja tarkoitus. Heillä tuskin on edes kattavaa tutkimustietoa 5G:n käyttämistä millimetriaaltospektrissä toimivien taajuuksien potentiaalisista, terveys- ja ympäristöriskeistä.

Teknokratia mahdollistaa ultra-kommunistisen valvontayhteiskunnan.

Tietoliikenneyhtiöt ja päättäjät Suomessa todennäköisesti vain luottavat Yhdysvalloista saatuun ”tutkimustietoon” aivan kuten lääkkeitä ja rokotteita määräävät lääkärit ja THL luottavat lääkevalmistajien tutkimustietoon ja ohjeistukseen. 5G -teknologia ja IoT saattavatkin olla ”Trojan hevonen.” Jos ne eivät ole sitä tietoliikenne- teollisuudelle, niin vähintään ne ovat sitä tavallisille kuluttajille.

Technocracy Rising –The Trojan Horse of Global Transformation –kirjan kirjoittaja Patrick Wood on ollut kaiken aikaa oikeassa. Olemme jo nyt hyvin lähellä teknokraattista yhteiskuntaa, jossa ihmiset eivät osaa enää tehdä tai ajatella itse mitään, vaan keinoäly tekee kaiken puolestamme ja ihmiset ovat muuttumassa suunnittelijoista, valmistajista ja päättäjistä puhtaasti tahdottomiksi kuluttajiksi.

Globaalia teknokraattista ja automatisoitua sosialismia ajavat poliitikot kokeilevat jo kansalaispalkkasysteemiä, käteinen raha ollaan kieltämässä, liikkuminen ja terveydenhoito on automatisoitumassa (eläkkeiden kadotessa) ja maan omistusta, veden käyttöä, sekä vuorokautista henkilökohtaista kalorimäärää ollaan säännöstelemässä (YK:n Kestävän kehityksen Agenda 21). ”Syömällä torakoita hiilijalanjälkesi on pienempi.” Totuus on että meistä on tulossa torakoita. Halusimme kasvaa jumaliksi, mutta sen sijaan olemmekin muuttumassa yhdentekeviksi planeetan ja teknologian rasitteiksi. Pentti Linkolakaan ei ole enää mielestämme mieleltään sairas, koska nyt olemme itse sairaita.

Wood on puhunut vuosia tulevasta teknokratiasta, jossa ihminen on menettänyt kaiken päätöksen teon ja elämän hallinnan kaikkivoivalle keinoälylle. Laki ei tule olemaan enää kollektiivinen ja tasa-arvoinen. Verotus, käytettävissä oleva energian kulutus, veden/ravinnon kulutus, oman kehon kulutus, liikkumisen vapaus, ajattelun- ja sananvapaus… aivan kaikki ja koko elämänpiiri on pian mitattu, luokiteltu ja säännöstelty individuaalilla tasolla.

Universaali automatisoitu sosiaaliluottoluokitusjärjestelmä

Ihmisarvo luokitellaan pian julkisesti mm. ajatusten, persoonan, arvojen ja kulutustottumusten pohjalta.

Jo nyt Kiinassa on tuoreeltaan toiminnassa kaiken kattava luottoluokitusjärjestelmä (social credit system), joka on eräänlainen ”kansalaispisteytysrekisteri” joka yhdistää universaalisti henkilökohtaisen Big Datan (SoMe), pankki-, luotto-, vakuutus-, terveys-, maksu- ja internet -käyttödatan/historian.

Tässä systeemissä jokaisen kansalaisen oikeudet, vapaudet, edut, verotus, työllistyminen, omaisuus, mielipiteet, parisuhteen muodostaminen, lasten kasvatustavat… koko ihmisarvo, pisteytetään/luokitellaan reaaliaikaisesti kyberavaruudessa, joka puolestaan määrittelee koko elämäsi laadun, suunnan, sen mahdollisuudet ja rajat.

Valtio luokittelee kansalaiset siis ajatustensa, kykyjensä, arvojensa ja toimiensa (tai toimimattomuutensa) puolesta joko valkoiselle, tai mustalle listalle. Mitä kuuliaisempi (tahdottomampi) kansalainen, sen suuremmat ”kansalaisluottoluokituspisteet”, eli vapaudet ja edullisemmat elinkulut. Mitä itsenäisempi ja kriittisempi (tottelemattomampi) kansalainen, sen alhaisemmat ”kansalaisluottoluokituspisteet” ja sen rajoittuneemmat oikeudet ja vapaudet.

Mark Zuckerberg on jo pitkään neuvotellut Facebookin avaamisesta kommunistisessa Kiinassa ja hän on ollut ilmeisen kiinnostunut Kiinan SCS -järjestelmän tuomisesta länteen ja sen integroimisesta Facebookin kanssa. ”Sucker-berg” haluaisi pakottaa ihmiset Facebookin käyttäjiksi siten, että henkilökohtaisesta Big Datasta tulisi kaupankäynnissä ja yksilön oikeuksissa käytettävää valuuttaa.

Toisin sanoen; yksityisyydestä, intimiteetistä, yksilöllisyydestä ja mielipiteen vapaudesta tulee rankaistavaa ja niiden vastakohdista kannustettavaa ja palkittavaa. Vähintäänkin yksityisyydelle tulee korkea hintalappu, johon vain aniharvoilla on varaa. Moista järkyttävää menetelmää ei ollut keksitty edes George Orwellin dystooppisessa kirjassa 1984.

Viimeinen hetki katso peiliin.

Kaikki mitä olet ikinä ”postannut” itsestäsi sosiaaliseen mediaan, koko sosiaalisen median ja internetin käyttöhistoriasi, maksu-, kulutus- terveys-, työ-, koulutus-, elintapa-, ja paikkatietohistoriasi, ym. tulee pian julkisesti määrittelemään ihmisarvosi ”luottoluokituksen” ja sen, kuulutko ns. valkoiselle listalle vai mustalle listalle. Kannattaako ihmisten olla kanssasi tekemisissä. Oletko osa muurahaispesämäistä monoyhteisöä vai yksilönä eristetty luopio, yhteiskunnalle potentiaalinen riskitekijä, ellei peräti sen vihollinen.

Ei ole ollut epäselvää, että Zuckerberg ja Facebook ovat aikamme suurimpia kommunismin sanansaattajia ja mielipide/ajatusrikos-järjestelmän rakentajia. On muistettava, että kommunismi ei pyri kasvattamaan valtaansa väkivallan avulla, vaan ennen kaikkea teknologian ja manipuloinnin/ehdollistamisen/aivopesun avulla. Väkivallan kommunismi on ottanut historian valossa käyttöönsä vasta sitten, kun sen ei tarvitse enää piileskellä. Facebookin ja vale-valtamedian sosialistinen taktiikka julistaa yksisilmäisesti ja mielivaltaisesti tietyt asiat ja näkökulmat sananvapauden piiriin ja tietyt ”vihapuheeksi,” on sama kuin bolsheviikkien taktiikka 1900-luvun alussa Tsaarin Venäjällä, ennen veristä vallankumousta.

”Smart world order” ja mandaatti ihmisarvon standardoinnille

Entä sosiaalisen luottoluokituksen/pisteytyksen standardointi? Millä parametreillä systeemi tulee luokittelunsa tekemään ja kuka parametreistä päättää? Ihmisarvon luottoluokituksen suhteen etenkin sosiaalisen Big datan standardoinnista ja arvottamisesta päättävä elin (mikä se sitten lieneekään) tulisi toimimaan lähes jumalallisella mandaatilla.

Monella tapaa, emme ole nytkään lain silmissä tasa-arvoisia ollenkaan. Jokainen tietää, kuinka epätasa-arvoisia todellisuudessa olemme juridisessa mielessä. Nykyisessä systeemissämme oikeutta saa ostettua rahalla. Mitä rikkaampi olet, sen helpompi sinun on kiertää myös veroja. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana trendinä on ollut myös että ihon väri tai etninen tausta vaikuttaa oikeuksiin valikoivasti ja suosivasti. USA:ssa esimerkiksi ei-valkoihoisille on nykyisin yliopistoon (tai työhön) pääsylle ja tutkinnoille valkoihoisia matalammat kriteerit (tasa-arvokiintiö). Monissa länsimaissa muslimit ovat oikeutettuja perustamaan lapsilleen vain muslimeille tarkoitettuja kouluja. Tässä ei sinänsä ole ongelmaa, mutta länsimaisella kantaväestöllä ei ole oikeutta kieltäytyä kansallisesta opetus-standardista alkaen tarjoamaan lapsilleen (kotiopetuksen tai järjestäytyneen opetuksen muodossa) itsenäistä ja riippumatonta opetusta. Mustaihoisten ja muslimitaustaisten julkisia vihapuheita (tai väkivaltaa) ei ole Euroopassa määritelty lain silmissä rasistiseksi, toisin kuin valkoisten ja kristittyjen. Korkeasti rotuprofiloituneet ja väkivaltaiset ei-valkoihoisten etujärjestöt nauttivat länsimaissa lainsuojaa, kun taas valkoihoisten etujärjestöt eivät. Mustaihoisen tai muslimitaustaisen henkilön tullessa laittomasti ilman henkilöpapereita länsimaihin, hän on pääsääntöisesti oikeutettu täyteen sosiaalitukeen ja vähintään tasa-arvoiseen asemaan kantaväestön kanssa. Tilanne on täysin päinvastainen, mikäli kristitty tai valkoihoinen länsimaalainen menee vastaavanlaisesti Islamistiseen maahan, tai edes Yhdysvaltoihin. Nämä vain muutamina esimerkkeinä jo nykyisten standardien mielivaltaisuudesta ja logiikan puutteesta.

Ollako ihminen vai eikö olla?

Jos olemme jo nyt lain silmissä monella tapaa epätasa-arvoisessa asemassa, niin millaiseksi tilanne muuttuu automatisoidussa sosiaalisessa luottoluokitus-kasti-järjestelmässä?

Vastaus löytyy kenties jo monille tutuksi tulleesta Problem, Reaction, Solution (Ongelma -> Reaktio -> Ratkaisu) -hallintamallista, jolla yleistä mielipidettä ja poliittista päätöksen tekoa on tähänkin asti maailmassa ohjailtu. Kun keinotekoisesti ja tarkoituksenmukaisesti tuotettu syvä kahtiajako ihmisten ja kulttuurien välillä saadaan eskaloitumaan viimein hallitsemattomaksi kaaokseksi, uusi universaali (tasa-arvoistava & sosialistinen) keinoälyhallinto (”smart world order”) otetaan ”pelastuksena” syleillen vastaan. Ordo ab Chao (Order Out of Chaos), järjestys kaaoksen kautta.

Toisin sanoen; päädymme korruptoituneesta systeemistä absoluuttisen korruptoituneeseen systeemiin, jossa me ihmiset voimme pestä kätemme moraalisista kysymyksistä ja ongelmista ulkoistamalla ne täysin moraalittoman ja epäinhimmillisen keinoälyn käsiin. Kommunistisen utopian korkein lakipiste on toteutunut.

Alaston ihminen ei vastustele

Keskitysleireillä vangit on aina riisuttu alastomiksi, vähintään puolipukeisiin. Tämä siksi, koska ”alaston ihminen ei vastustele.” Keskitysleirillä ihminen ei myöskään ole enää yksilö, vaan pelkkä muiden armoilla oleva numero.

Yksityisyys (asiat joita ulkopuoliset eivät tiedä) on yksilön, yhteisön, hallituksen tai valtion puolustuskyvyn perusta. Siksi sinä et halua muiden tietävän esimerkiksi mitä arvoesineitä tai aseita sinulla on kotonasi, tai koska olet poissa kotoa. Siksi yhteisö, hallitus tai valtio salaa arkaluontoiset tietonsa, pääomansa ja voimavaransa. Ilman yksityisyyttä olet puolustuskyvytön houkutteleva saalis ja ulkopuolisten armoilla.

Jokainen voi vain kuvitella miten tässä artikkelissa käsitellyn kaltainen monoyhteiskunta ja kulttuuri tulee muuttamaan ihmisten persoonaa, ajatus/tunnemaailmaa, arvoja, käyttäytymistä, luovuutta, keskinäistä kanssakäymistä ym. sairaan vääristyneeksi, puhumattakaan siitä miten moinen tulee tuhoamaan yksilön ja yhteiskunnan selkärangan, eli perheen. Muun muassa näistä syistä Maaradio.fi on pyrkinyt varoittamaan ihmisiä yksityisyytensä, oikeuksiensa ja henkilökohtaisen yhteiskuntavastuunsa laiminlyömisestä ja välinpitämättömyydestä.

Tälläinen systeemi riisuisi jokaisen ihmisen täysin ”alastomaksi” ja aseettomaksi, nostaen ja sementoiden teknokraattisen keskushallinnon ja sen kanssa samassa sängyssä makaavan monoliittisen pankkimafian ja monopoliteollisuuskompleksin (rikkaimman 0,0001 %:n) absoluuttisen koskemattomaan asemaan kaiken tarkastelun, tilivelvollisuuden, lain ja moraalin yläpuolelle.

Ultra-sosialistinen ja totaali poliisiplaneetta, jolta ei ole pakoa

On jokaisesta meistä kiinni, tuleeko sci-fi dystopiasta todellisuutta?

Teknoraattisessa absoluuttisessa sosialismissa pääteasema on hyper-, tai ultra-Marxismi, globaali Stalinismi ja ultrakommunistinen poliisiplaneetta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kyse on Aldous Huxleyn ennustamasta tulevaisuuden painajaismaisesta dystopiasta ja absoluuttisesta totalitarismista jossa kukaan tietoinen elävä ei edes halua elää ja jossa kuolemakaan ei ole välttämättä luvallista tai mahdollista.

Voi vain ihmetellä miten mykistävän todeksi mm. Terminator –elokuvasta tuttu ”Skynet” –verkko, Huxleyn novelli Brave New World tai Raamatun Ilmestyskirjassa mainittu ”pedon merkki” ovat maailmassamme muuttumassa. Koska aivan lähitulevaisuudessa, ellet ole osa ”verkkoa”, et yksinkertaisesti ole olemassa. Tämäkin ”valinta” on vain hypoteettista, koska ”valintaa” tai vaihtoehtoa ei oikeasti ole. ”Verkko” tulee olemaan osa jokaisen kehoa, mieltä, paikkaa ja materiaa halusi tai ei. Mikään ei tule yksinkertaisesti toimimaan ellei se ole verkossa. Mitään mikä ei ole yhteydessä Verkkoon …ei yksinkertaisesti tule olemaan ”olemassa.” Eikä olemassa tule olemaan myöskään mitään tahoa, jonne ”valittaa” tai mitään kohdetta mitä vastaan kapinoida. Kuinka ”valittaa” tai ”kapinoida” todellisuutta vastaan? Olkoon se todellisuus keinotekoinen tai ei. Planetaarisen keinoälysingulariteetin yläpuolella ei ole ihmistä.

Tulevat sukupolvet vihaavat todellisuutta.

Ne jotka ovat jo kauan sanoneet, että nk. ”anti-kristuksella” tarkoitetaan kaikkialla olevaa keinoälyn singulariteettia, eivät hämmästyttävästi tunnu enää olevan kovinkaan kaukana totuudesta. Jarrut pitäisi painaa pohjaan nyt vielä kun se on mahdollista, mutta kukapa sen haluaisi tehdä? Yksityisyys, yksilöllisyys, henkilökohtainen vastuuntunto, vapaus ja omistaminen eivät ole enää vaalittavia arvoja uudelle sukupolvelle. Teknologia on nykyajan ihmisille kuin huume ja ihmiset toimivat kuin ekstaasin ja psykoosin välisessä tilassa vailla minkäänlaista arviointikykyä. Tie helvettiin on jälleen päällystetty hyvin aikomuksin.

Vain henkilökohtaisella vastuun otolla ja kansalaisaktivismilla voi vaikuttaa

Vankiplaneetta Maa.

Valitettavan harva ymmärtää ollenkaan, että kulttuurin ja yhteiskuntainfrastruktuurin kehitys ei ole satoihin vuosiin ollut orgaanista, vaan kärsivällisen arkkitehtuurin ja manipuloinnin tulos, jolla on tavoite. Näiden julkisuudelta piilossa toimivien kulttuuriarkkitehtien arvomaailma eroaa ns. tavallisen ihmisen arvomaailmasta kuin yö ja päivä, eivätkä he koe olevansa kenellekään tilivelvollisia. Maailman ihmiset ovat heille karjaa.

Kukaan ei julkisesti peräänkuuluta kysymystä; ”kuka valvoo valvojia?” koska pelottava vastaus kysymykseen on; ei kukaan muu kuin me ihmiset, sinä ja minä. Käsi sydämmellä, oletko sinä koskaan kysynyt itseltäsi; ”mitä minä voisin tehdä asioille, jotka huolestuttavat minua?” Valitettavasti äänestäminen on ”no-go.” Politiikka on läpensä korruptoitunutta ja äänestäminen on itse asiassa henkilökohtaisen vastuun ulkoistamista. Jopa vain tämän artikkelin jakaminen ystäville ja yhteisöille on merkittävämpi teko, kuin äänestäminen. Se on yksi esimerkki henkilökohtaisen vastuun ottamisesta. Se on kasvamista ”aikuiseksi.” Ihmisyys on joko kehittymistä tai taantumista, kasvamista tai kuolemista. Välimuotoa ei ole.

Lisää aiheeseen liittyvää tietoa ja lähteitä:

Podcast Ep. 14: WoM 4: Yhden totuuden tekoälyinen ja automatisoitu poliisiplaneetta 

Smart Dust Will Be The Future Of The Internet Of Things

Technology Trends – Smart Dust and Sensor Networks 

Zuckerberg’s #BLM rant and the dangers of corporate Thought Police

Mark Zuckerberg’s Long March to China

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/2013-05-05/%C3%84lyp%C3%B6ly-laskeutuu-lumihiutaleen-kokoisen-tietokoneen-ansiosta-et-koskaan-hukkaa-avaimiasi-lopullisesti-3313776.html

http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/tallainen-on-alykas-kaupunki-6589827

http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/synthetic-agenda-heart-new-world-order/

http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/transhumanism-how-humanity-destroys-itself/

http://www.naturalblaze.com/2017/03/lawsuit-stop-5g-cell-towers-everywhere.html

Drones, Nano Smart-Dust and Bio Weapons: NASA’s Future of War 2025

 

Kategoriat Tiede

Jätä kommentti