Miksi Maaradio

Lämmin kiitos vierailustasi Maaradio –portaalissa ja tervetuloa!

Oletko kyllästynyt valtamedian yksinoikeutettuun, yksisilmäiseen, korporatiiviseen, ylimieliseen, materialistiseen, manipuloivaan ja vaihtoehdottomaan keskusteluun, tietoon ja totuuteen? Ehkä olet joskus huomannut valtamedian jääneen kiinni suoranaisesta harhaanjohtamisesta ja valehtelusta? Vähintään olet saattanut havaita kuinka uutisointi ja julkinen keskustelu ovat kaikissa medioissa sisällöltään ja näkökulmiltaan täysin identtisiä? Jos olet tehnyt nämä havainnot, olet aloittanut kanssamme kiehtovan, vapauttavan ja eheyttävän matkan kohti heräämistä syvästi ehdollistavasta propagandamatriisista.

Maaradio on täysin riippumaton, tavallisten valveutuneiden ja itsenäisesti ajattelevien suomalaisten ylläpitämä kaksikielinen kansalaismedia, jonka pääsisältönä ovat puheradio-podcastit ja blogi -tyyliset artikkelit. Maaradion tarkoitus on nostaa esiin asioita, ilmiöitä, käsityksiä, ajatuksia ja uutisia joista ns. valtamedia vaikenee tai antaa yksisilmäisen ja kyseenalaisen kuvan. Maaradio pyrkii kyseenalaistamaan ja kriittisesti tarkastelemaan ns. virallista versiota todellisuudesta, sekä tuomaan esiin ja arvioimaan vaikenemisen ja tiedon vääristelyn syitä, sekä tarkoituksenmukaista propagandaa ylläpitäviä tahoja ja mekanismeja. Maaradio on mediakriittinen ja pohdiskeleva sananvapauden ja yksilön oikeuksien puolestapuhuja. Toisin kuin valtamedia, Maaradio ei pyri olemaan reaktiivinen, vaan pro-aktiivinen media, jonka pyrkimys on aktivoida, ei passivoida. Maaradio haluaa pikemmin haastaa, kuin epätoivoisesti miellyttää. Maaradio ei välttämättä ole kaikkien podcast -vieraidensa kanssa kaikesta samaa mieltä, eikä pidäkään olla. Maaradiossa keskiössä ovat sananvapaus, mielenkiinto, oppimisen halu, henkinen kasvu ja avoimuus erilaisiakin näkemyksiä kohtaan.

Valitettavasti Maaradion pieni mutta motivoitunut toimitus haluaa pysyä toistaiseksi anonyyminä, koska sen tekijöille toiminta on vapaaehtoista ja rahaa tuottamatonta kansalaisaktivismia ja harrastustoimintaa. Yleistä yksityisyydensuojaoikeutta peräänkuuluttavat tekijät eivät toivoisi leimautuvansa työmarkkinoilla, jossa vallitsevat ennalta-arvaamattomat ennakkoluulot ja ahdasmieliset asenteet. Se on ikävä kuva tämän päivän Suomesta. Moni kannattaa sananvapautta vain niin kauan kuin näkemys vastaa omaa. 

Koska absoluuttinen objektiivisuus on illuusio, Maaradio ei väitä sellaista omaavansakaan, vaan korostaa pikemminkin pyrkivänsä objektiivisuuteen parhaimpansa mukaan. Toisin kuin valtamedia, Maaradio ei tyrkytä absoluuttisia vastauksia (vaikka joskus voimme yrittää!), vaan pyrkii pikemminkin nostamaan epämiellyttäviä ja vaiettuja kysymyksiä päivän valoon ja aktivoimaan jokaista kyseenalaistamaan ja ajattelemaan lähtökohtaisesti itse. Saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käsi sydämellä; oletko pysähtynyt pohtimaan, moniko ajatuksistasi, käsityksistäsi, asenteistasi ja ennakkoluuloistasi on todella omiasi?

Maaradio syntyi monien, Suomessa ja maailmalla toimivien rohkeiden ja päättäväisten ihmisten inspiroimana. Toivomme että Maaradio inspiroisi sinua vastaavanlaisesti, jatkamaan soihdun kantoa omalla tavallasi. Sananvapaus ja vapaa internet ovat vakavan uhan alla. Suomi ja maailma tarvitsevat kipeästi omalla päällään ajattelevia, aktiivisia ja rohkeita vastuunkantajia. Sellaisia kuin sinä! Kiitos että olet täällä seurassamme.

Informoimme tällä sivulla Maaradion päivityksistä sitä mukaan kun portaalimme toivottavasti kehittyy ja kasvaa. 

– Maaradion toimitus

Jätä kommentti